Австрийска диплома

Какво представлява Австрийската диплома?

Австрийската диплома е безсрочен международно признат сертификат по немски език.

С нея се сертифицират и удостоверяват знания по немски език на всички нива от Европейската езикова рамка.

Какво проверяват различните изпити?

ÖSD Zertifikat A1 : Усвояване на немски език на елементарно равнище. На изпита могат да се явяват навършилите 14 години.

ÖSD Zertifikat A2:  Проверка на знанията по немски език за справяне в обичайни ситуации в ежедневието и на работното място на елементарно равнище. Изпитът се полага след навършване на  14 години.

ÖSD Zertifikat B1: Проверка на знанията по немски език за прилагането му в познати ежедневни и професионални ситуации. Предлага се и на отделни модули (четене, слушане, писане и говорене). Изпитът се полага след навършване на 16 години. Има вариант за юноши след навършване на 12.

ÖSD Zertifikat B2: Установява знанията по немски език за приложение както в ежедневието, така и в официалната и професионална сфера. Полага се след навършване на 16 години. Има вариант за младежи след 14 години.

ÖSD Zertifikat C1 Изпитът установява общоезиковата компетентност в различни сфери на обществения и професионален живот. Полага се след навършени 16 години. Има вариант за младежи след навършване на 14 години. (= ÖSD Zertifikat C1 / Jugendliche)angeboten.

ÖSD Zertifikat C2/ Wirtschaftssprache Deutsch: Изпит за компетентно използване на немския език в обществената и професионалната сфера. Изпитът се предлага за навършили 16 години.

ÖSD KID A1: Изпит за проверка на езиковите знания на елементарно равнище. До този изпит се допускат навършили 10 години.

ÖSD KID A2: Изпит за проверка на овладяването на немски език от деца и юноши на елементарно равнище и справянето в ежедневни рутинни ситуации. Изпитът се предлага за възраст от 10 до 14 години.

Кой може да се яви на изпита

На изпитите за сертификатите на равнищата от А1 до С2 могат да се явят всички, които са навършили 16 години.

Предвидени са и възможности за деца и младежи до 16 години.

КИД 1 и КИД 2 , са предназначени за деца и юноши на възраст между 10 и 14 години, при В1 за юноши се изискват навършени 12 години, при В2 за младежи – 14 години, а при С1 и С2 – навършени 16 години.

За какво може да послужи получения сертификат?

Сертификатите за равнища В2,С1,С2 – могат да послужат за достъп до университетско образование (Австрия, Германия, Швейцария).

ЕИЦ-София предлага и подготвителни курсове, в които се правят пробни тестове.

%d блогъра харесват това:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close